Správne verzus chybné držanie tela u detí

Hodnotenie článku

Správne držanie tela je dôležité pre celkové telesné a duševné zdravie, preto je potrebné, aby sme si všímali na dieťati ako sedí, ako stojí, chodí… No treba mať na pamäti, že dieťa pozorujeme vtedy, keď to nečaká a nevie, že ho pozorujete. Rovný chrbát, vzpriamené držanie tela, vypnutý hrudník či ploché brucho = správne držanie tela, pevné zdravie bez bolestí chrbtice.

Pri správnom postoji sú chodidlá a členky postavené na šírku panvy. Chodidlá sú vodorovne s aktívnou klenbou na všetkých troch bodoch. Váha tela je rozložená rovnomerne na celé chodidlo a členok je spevnený. Bedrová oblasť chrbta nie je ani podsadená ani prehnutá. Zadok je mierne zahnutý a krížová oblasť pocitovo mieri až k temenu hlavy. Ramená a lopatky sú roztiahnuté do strany, ramená čo najďalej od uší a mierne stiahnuté dozadu a dole. Brada je mierne zasunutá späť, pohľad očí ide vpred. Chrbtica je vytiahnutá až do temena hlavy.

Chybné držanie tela sa v dnešnej dobe objavuje už aj u detí v predškolskom veku. Medzi najčastejšie prejavy patria: ochabnuté a vyklenuté bruško, guľatý chrbát a vystúpené lopatky.

Postupne v predškolskom veku sa chybné držanie dieťaťa zhoršuje. Niekoľkohodinové sedenie v školských laviciach, sedenie v školskej družine, u domácich úloh, pri televízii či pri počítači. Za následok nesprávneho držania tela môže aj nevyhovujúci nábytok, vysoká psychická záťaž a najmä nedostatok pohybu.

 

Aké následky môže mať chybné držanie tela?

Predovšetkým v dospelosti môže ísť o degeneratívne ochorenie chrbtice, kde takáto človek často trpí bolesťami chrbta Avšak tieto bolesti sa stále častejšie vyskytujú aj v detskom veku.

Dôležité je, aby sme dbali na správne držanie dieťaťa aj pri stolovaní. Malo by mať rovný chrbátik, ruky položené na stole, pričom predlaktia alebo lakte nesmú byť na stole, pretože by sa dieťaťu zbytočne krivila chrbtica. Taktiež pozor na to, aby dieťa sedelo na stoličke s celým zadočkom a nie len na kúsku stoličky.

Ďalšia dobrá rada, dieťa by malo školskú tašku nosiť na chrbte, nie na jednom pleci, aby neprišlo k zakriveniu chrbtice.


 spravne a chybne drzanie tela

Ako odhaliť chybné držanie tela

To, že dieťa má problémy s držaním tela zistí zväčša pediater pri pravidelnej preventívnej kontrole. Avšak ak sa dieťa opakovane sťažuje na bolesti chrbta, eventuálne hlavy a podobne,je potrebné čím skôr navštíviť pediatra alebo špecialistu a poradiť sa s ním.

Ochorenia chrbtice:

Hyperlordóza: nadmerné prehnutie bedrovej chrbtice. Dochádza k nemu pri ochabovaniu brušného svalstva alebo ak je celkovo nadmerná pohyblivosť spojená s ochabnutosťou, pričom veľmi preťažená býva bedrová chrbticu. Dá sa zlepšiť cvikmi na uvoľnenie bedrovej chrbtice. Súčasne je nutné dostatočne posilniť brušné svaly.
Plochý chrbát: ide o účasné oploštenie bedrovej, hrudnej i krčnej chrbtice. Ide však o trvalý stav, ktorý by sa mal naprávať cvičením.
Tento stav vyžaduje cviky zamerané na lepšiu hybnosť celej chrbtice a ďalej posilnenie problematických partií zodpovedných za správne držanie tela.
Skolióza: je vychýlenie chrbtice do strany, nerovnaká výška ramien a zošikmená panva. Vzniká následkom jednostrannej záťaže, dochádza k nej aj pri nerovnakej dĺžke dolných končatín, alebo ide o vrodenú chorobu.
Pokiaľ ešte nie je ukončený rast kostí je možné ju často cvičením úplne napraviť. Neskôr sa síce skolióza nedá väčšinou úplne odstrániť. Aj tak sa však dá cvičením dobre kompenzovať -posilnením správnych svalov, nemusí potom vyvolávať ťažkosti.
Na zlepšenie skoliózy je dobré cvičiť cviky rotačné a úklonové ako aj celkové posilnenie svalového korzetu chrbtice.

Cvičenie na chybné držanie tela pomôže:

Ak si myslíte, že vaše dieťa nabehá a naskáče cez deň toho veľa a preto by ste s ním nemali cvičiť tak ste na omyle! S dieťaťom je potrebné cvičiť už dokonca od jedného roku života dieťaťa. Samotné cvičenie pomáha dieťaťu nielen so správnym držaním tela, ale bude sa cítiť lepšie po psychickej ale i fyzickej stránke.

Dôležité je cvičiť pravidelne a dlhodobo, najmä v predškolskom veku Pri cvičení je potrebné dbať na pravidelné dýchanie. Odporúčame cvičiť aspoň hodinu po jedle vo vyvetranej miestnosti v pohodlnom oblečení na pevnej podložke.

Cvičenie pre správne postavenie panvy, posilnenie brušného a sedacieho svalstva
Ľahneme si na chrbát, ruky pozdĺž tela, dlane dolu, nohy mierne od seba, kolená pokrčené, chodidlá opreté o zem. Nadýchneme sa do brucha a s predĺženým výdychom stiahneme zadok a brucho a zároveň nadvihujeme panvu nad podložku. Pomaly sa vraciame späť do východiskovej polohy a až na zemi uvoľníme zadok a brucho.

Cvik na aktiváciu a relaxáciu chrbtového svalstva
Sadneme si na podložku sa do tureckého sedu vzpriamene, hlava v osi chrbtice, paže máme zapažené, dlane opreté o podložku, prsty smerujú dozadu od tela a pozeráme sa pred seba. Pri opretí celých dlaní o podložku môžete ľahko nakloniť trup dozadu. Vydržíme približne 10 sekúnd, potom sa uvoľníme a trup aj hlavu predkloníme.
Počas tohto cvičenia nesťahujeme lopatky k sebe. Chybou by bolo dvíhanie ramien alebo predsun hlavy.

Poslať komentár

Your email address will not be published.

šesť − = 1